UMENIE NIE HISTÓRIA
5/19/2017 - 6/2/2017 | Diera do sveta Liptovský Mikuláš
UMENIE NIE HISTÓRIA - tri stretnutia v rámci projektu Starej školy, o. z. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Spolupracuje kultúrne centrum Diera do sveta a Slovenský filmový ústav / Slovak Film Institute.
Úvahy o zmysle umenia, ktoré slúžilo propagande a manipulácii; a umenia, ktoré pomáhalo prežiť. Aký vplyv majú dejiny na umenie a naopak, ako umenie reflektuje dejinný vývoj?
Aj súčasnosť je charakteristická množstvom mýtov, kedy sa ľudia ochotne strácajú vo výmysloch a veria plamenným rečiam menších i väčších vodcov. Skúsenosti, vzdelanie a talent umelcov často slúžia propagandistickým cieľom. Dá sa tomuto umeniu priznať možno nesporná estetická hodnota?

Prvé stretnutie: Vizuálne umenie a propaganda 1939 – 1945 / Bohunka Koklesová, Petra Hanáková
19. 5. 2017 | 9:00 ||| 20. 5. 2017 | 19:00 | Diera do sveta
Dve z kurátoriek výstavy "Sen x skutočnosť_Umenie a propaganda 1939 - 1945", ktorá sa nedávno skončila v Bratislave, predstavia "prácu" dobovej propagandy. 
Bohunka Koklesová prostredníctvom fotografií Slovenskej tlačovej kancelárie a Petra Hanáková prostredníctvom filmov spoločnosti Nástup. Aký je horizont možností umenia v službách autoritatívneho režimu?
Na stiahnutie: projekt UMENIE NE HISTORIA.docx
Friday, 24. May, 05:05 | LogIn
Copyright (c) Stará škola, 2013-2017