Bez slov
11/5/2016 - 11/5/2016 | Stará škola, o. z., Smrečany 117
Pokračujúca dielňa z leta 2016 - nakopanie hliny na hlinisku pri Liptovskom Mikuláši, výroba predmetov do výpalu keramiky v jame.
Teraz si predvedieme, ako sa správa hlina pri tom, keď je vystavená teplotnému šoku. Vyhodnotíme rôzne hliny a spôsoby výpalu. Inšpirácia tzv. americkým raku.

Termín: 5. 11. 2016 / 11.00 h.
Miesto: Stará škola, o. z., Smrečany, Budova MŠ 117

Projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia
https://www.facebook.com/Fond-na-podporu-umenia-1486436734982250/?fref=ts
Thursday, 30. November, 16:11 | LogIn
Copyright (c) Stará škola, 2013-2017