Remeslo má pestré dno
11/8/2014 - 1/12/2015 | Stará škola, o. z., Smrečany, budova MŠ
Pokračujúce arterapeutické a resocializačné stretnutia pri tvorivej keramickej práci

Na základe pozitívneho ohlasu na terapeutický význam práce v keramickej dielni Starej školy projekt nadviazal na cyklus stretnutí obyvateľov Domova sociálnych služieb pre dospelých v Smrečanoch a bývalých žiakov Špeciálnej školy J. Rumana, teraz klienti Chránenej dielne BackFit v Liptovskom Mikuláši.
Stretnutia boli venované keramickej práci. Podľa stupňa postihnutia účastníci vyrábali pláty údermi a tlakom do hliny, odtláčaním predmetov do hliny, lepením a tvarovaním. Keďže termín predznamenával blížiace sa Vianoce, vytvárali z plátov anjelov a iné figúrky.
Klienti DSS v Smrečanoch prejavili radosť, že sa mohli po dlhšom čase vrátiť do dielne. Spôsobom plátovej keramiky vytvorili predmety (figúrky, svietniky, hrnčeky) a niektorí si vyskúšali prácu na hrnčiarskom kruhu.

Tuesday, 26. September, 15:09 | LogIn
Copyright (c) Stará škola, 2013-2017