Večera v Tatríne
7/20/2014 - 1/14/2015 | Múzeum Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši
Projekt podporený MK SR
Zmysluplné využitie voľného času najmä v čase prázdnin, keď sú rodičia zamestnaní, býva problémom mnohých 
rodín aj v menších obciach. Aj preto vniklo podujatie „letná detská výtvarná dielňa“, ktorá už niekoľko rokov pozýva deti nielen zo Smrečian a okolia vyskúšať si prácu s hlinou, 
výtvarné techniky, poznať okolie s jeho flórou a naučiť sa niečo zo všeobecnej i regionálnej histórie zážitkovou 
formou prostredníctvom výtvarných a vizuálnych 
médií a remeselnej práce.
Tentoraz bolo zámerom projektu priblížiť deťom život 
19. storočia spojený s regionálnou históriou 
celoslovenského významu - a to s účasťou Ľudovíta Štúra 
na prvom zhromaždení Tatrína vo Sv. Mikuláši a auguste 
r. 1844, prekonať strach z histórie, ktorá má i svoju 
každodennú a iste aj humornú podobu.
Cieľom je vybudovanie si vzťahu k slovenským dejinám
inou formou ako ponúkajú povinné učebnice. 
Výsledkom boli návrhy a realizácia úžitkových predmetov - pre «Ľudovítovu družinu» - najmä hrnčiarske predmety, 
návšteva MJK – Tatrína a spísanie súčasnej deklarácie. 
Tieto predmety sú prezentované na výstave občianskeho združenia Stará škola v Múzeu Janka Kráľa, naďalej žijú 
svojím životom a „spolupracujú“ s detským 
návštevníkom počas výstavy v Liptovskom Mikuláši.
Wednesday, 21. February, 06:02 | LogIn
Copyright (c) Stará škola, 2013-2017