Cestička
8/24/2013 - 8/24/2013 | Smrečany
Cestička pre deti s hendikepom a chuťou radovať sa

Stará škola, občianske združenie realizoval projekt Cestička finančne podporený Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky.

Projekt poskytol deťom s rozličným postihnutím, ktoré už absolvovali povinnú školskú dochádzku a ostávajú doma odkázaní na pomoc príbuzných prekonať osamelosť a ponúkol možnosť spoločne sa stretnúť v podnetnom prostredí remeselnej dielne.

Účastníci projektu si vymodelovali z hliny dlaždice a drobné predmety, pričom dôraz bol kladený na terapeutický proces tvorby. Kópie z dlaždíc ostali ako základ budúcej cestičky do dielne, budovania ktorej sa zúčastnili. Do dielne neexistoval vhodný chodník pre vozíčkárov a deti tak svojimi výtvormi a prácou zanechali svoju reálnu stopu v priestore.

Počas samotného tvorivého procesu mali možnosť rozvíjať svoje zručnosti, motoriku, vnímanie a zážitkovou formou sa podieľli na skutočnom vybudovaní všeobecne prospešnej veci a záverečného spoločného stretnutia pri výpale keramiky v jame na dvore.

Občianske združenie Stará škola týmto projektom začal cyklus podujatí, ktoré by zapájali rozličné znevýhodnené skupiny do tvorivej činnosti, pomáhali socializovať sa, uplatniť svoje schopnosti, vzdelávať sa vo výtvarnom cítení, prekonávať zábrany vo vyjadrení svojej osobnosti, zbaviť sa nervozity či strachu.

Wednesday, 21. February, 05:02 | LogIn
Copyright (c) Stará škola, 2013-2017