Od domu k domu
4/21/2012 - 4/21/2012 | Smrečany
Materiál, ktorý má rád deti i veľkých
Občianske združenie Stará škola zaznamenalo záujem o prácu v dielni hlavne znevýhodnených skupín a detí z obce.Týmto projektom chce o. z. Stará škola obohatiť komunitný život obce prostredníctvom plnohodnotnej remeselnej práce, ktorou každý bude môcť realizovať svoje tvorivé nápady, vymieňať si informácie a zlepšovať estetické i remeselné zručnosti.
Projekt je určený pre všetky vekové skupiny, ktoré sa budú stretávať postupne pri práci v dielni. Počas stretnutí sa zúčastnení oboznámia s históriou a  heraldikou obce. Na základe informácií a motivovania jednotlivých skupín budú vytvorené keramické obrázky či plastiky motívu erbu obce, vlastné rodinné znaky alebo osobné ideogramy, ktoré môžu spojiť s číslom domu.
Touto formou chce o. z. Stará škola poskytnúť možnosť pracovať s hlinou, prebudiť záujem o lokálnu históriu a zoznámiť sa s málokedy dostupným spôsobom remeselnej práce - klasickou výrobou hlinených predmetov od modelovania, cez sadrové formy až po výpal.
Thursday, 30. November, 14:11 | LogIn
Copyright (c) Stará škola, 2013-2017