KALENDÁR 2020
6/3/2020 - 8/14/2020 | Smrečany
Podujatia na leto 2020
➡️ HRNČIARSKE TECHNIKY. Intenzívny kurz – rôzne a vždy iné hrnčiarske techniky spracovania hliny a dekorovania.
Lektorkou bude znova Amália Holíková.
Termíny: 19. – 24. 7. 2020 / 9. – 14. 8. 2020. Poplatok: 186 eur.
➡️ ATELIÉR – DOSPELÍ. 6-dňový kurz zameraný predovšetkým na tvorbu keramického objektu.
Kurz povedie výtvarníčka Milica Podstrelencová.
Termín: 5. – 10. 7. 2020. Poplatok 186 eur.
➡️ ATELIÉR – DETI. 5-dňová letná výtvarná dielňa pre deti, znova tretí júlový týždeň. Výtvarné techniky, modelovanie, hry, príroda.
Termín: 13. – 17. 7. 2020. Poplatok 95 eur.
➡️ VEČERNÁ ŠKOLA. Kurz zameraný na spracovanie hliny, výber hliny, modelovanie, točenie, prežah, glazúrovanie, ostrý výpal. Sú to štyri pracovné stretnutia – raz za týždeň, vždy v stredu od 19:00 do 21:30.
Termíny: 3., 10., 17. 24. 6. 2020. Poplatok 98 eur.
Na fotografii jedna z prác keramičky Milice Podstrelencovej.
Thursday, 20. June, 14:06 | LogIn
Copyright (c) Stará škola, 2013-2017